Kiegyensúlyozó gépek, padok

Gyarmati TF-4

lágy egyensúlyozó gép 0,02 ... 4kg ...

Gyarmati UniBal15

lágy egyensúlyozó gép 0,05 ... 15kg ...

Gyarmati UniBal50

lágy egyensúlyozó gép 0,2 ... 50kg ...

VMI BM 150

lágy egyensúlyozó gép 5 ... 150kg ...

VMI BM 400

lágy egyensúlyozó gép 10 ... 400kg ...

VMI BM 2300

lágy egyensúlyozó gép 30 ... 2268kg ...