Szolgaltatasok Rezgesdiagnosztika

A gépdiagnosztika (géprezgés analízis) alkalmazását alapvetően az állapotfüggő ill. megbízhatóság alapú gépkarbantartás megszervezése érdekében javasoljuk. Ennek fő gondolata az, hogy több - megfelelő gyakorisággal - egymást követő mérés adataiból felállított trendek alapján megbecsülhető a megvizsgált gépek állapotromlása, a gépek (ill. elemeiknek) várható élettartama és szükséges karbantartásuk időpontjai.

Mozgasanimacio Feljavitott

A gépmozgás animáció a rezgésdiagnosztikai vizsgálatok hatékony (és látványos) kiegészítéseként, vagy különálló vizsgálati módszerként is alkalmazható. Leginkább tartószerkezetek, alapozások szerkezeti hibái, gyengeségei, törései és rezonanciái mutathatók ki vele. Ugyanakkor csővezetékek, szerelvények és tartályok deformációi, kivitelezési hibái is felderíthetők a mozgásanimáció alkalmazásával. Cégünk ebben széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik.

Szolgaltatasok Termo

A hőképfelvételek készítése (termográfia) egy nagyon sokoldalú mérési eljárás. Találunk hőkamerás méréseket és felügyeleti megoldásokat szinte minden iparágban, az építészetben, a gyógyászattól a honvédségig ill. a rendőrségnél és a tűzoltóságnál. A nem katonai alkalmazások közül példaként említhető az épületek, csővezetékek, hűtőházak hőszigetelésének vizsgálata.

Blowerdoor

Napjainkban mindinkább előtérbe kerülnek az energiatakarékosság szempontjai, tekintettel az energiahordozók (pl. földgáz, kőolaj) forrásainak belátható időn belüli kimerülésére és az ebből adódó erőteljes energiaár-növekedésre. Ez a tény, valamint a környezetvédelmi szempontok fontossága késztet minél energiatakarékosabb épületek építésére és a régebbi ingatlanok megfelelő felújítására, kijavítására, modernizálásra.

Ultrahang

Az ultrahang mérésével számtalan eszköz és berendezés állapota ill. működése megvizsgálható. Forgógépek esetén ennek alapja, hogy pl. a csapágyak az állapotuktól és a kenésüktől függően olyan magas frekvenciájú rezgésekkel üzemelnek, melyek frekvenciatartománya kezdődő hibák ill. elégtelen kenés esetén épp az ultrahang tartományába esik. Az ultrahang - akár érintéses úton (ún. testhangérzékelővel), akár a levegőn át terjedő hangok „mikrofonnal” történő - mérésével megállapíthatók a korai csapágyhibák ill. a nem-megfelelő kenés. 

Szolgaltatasok Viilanymotor

Mechanikus rendszerként a villamos forgógépek (villanymotorok, generátorok) ugyanazokkal a módszerekkel vizsgálhatók, mint bármilyen más forgógép. De a működésükből adódik, hogy esetükben nemcsak mechanikai erőhatások és az abból adódó rezgések fordulnak elő. Az elektromágneses terek közvetítésével történő elektromechanikai energiaátalakítás révén keletkező erőhatások nemcsak a kívánt forgónyomatékot, hanem az egyes gépelemek időben és térben változó igénybevételét is eredményezik.

Szolgaltatasok Sokcsatornas

A gépdiagnosztikai gyakorlatban gyakran előforduló igény, hogy a csapágy és tengelyrezgéseket, az üzemviteli, technológiai paramétereket nagy sebességgel együtt (azonos időben) mérjük, és archiváljuk. Diagnosztikai szempontból hihetetlen jelentősége van az azonos időben, sok csatornán végzett méréseknek. E speciális mérések kivitelezésére csak a hordozható, feladatorientáltan felkészített sokcsatornás műszerek alkalmasak. A módszer alkalmazásával új dimenziók nyílnak mind a mérések gyakorlati kivitelezésében (egyszeri gépindulás - „teljes körű” vizsgálat), mind a hibafeltárás, analizálás területén.