Hárompont- szabad rádiusszal

Egysíkú kiegyensúlyozás „3-pont” módszerrel (egyszerű eljárás)

Haználat:

Minden egyes sárga beviteli mező kitöltése után nyomjon "Enter"-t.
A narancssárga mezők ajánlott értékei felülbírálhatók.

Forgórész tömege  kg (próbasúly becsléshez)
gramm
 
műszerkijelzés
1. mérés (próbasúly nélküli futás) mm/s
Első lépés: kiegyenlítő tömeg felhelyezési szögének meghatározása
Fontos:- mindhárom mérés esetén ugyanakkora próbatömeg
  és megegyező rádiusz választandó
- a próbatömegek minden egyes mérés után eltávolítandók
- a próbafutások fordulatszámának azonosnak kell lennie
pozíció próbatömeg műszerkijelzés
2. mérés °    gramm mm/s
3. mérés °    gramm mm/s
4. mérés °    gramm mm/s
 
Felhelyezési szög  °    (tömeghozzáadásra kalkulálva) „súly felosztás” segédfunkció
Kiegyenlítő tömeg   gramm (becsült érték, 120°-os felszerelési osztáson alapulva!)
Második lépés: kiegyenlítő tömeg pontos értékmeghatározása
pozíció próbatömeg műszerkijelzés
5. mérés °    gramm mm/s
 
Kiegyenlítő tömeg  gramm (tömeghozzáadásra kalkulálva) „súly felosztás” segédfunkció
Fontos:
a kiegyenlítő tömeg felhelyezési rádiusza megegyezik a próbatömegekével
Copyright és használati megjegyzés
Az eljárás alapja (a próbamérés vektorainak összegzése) geometriai / fizikai összefüggésekből levezethető. Jelen számítás attól különleges, hogy a három próbamérés tetszőleges szögpozíciókban lehetséges elvégezni, így a 120°-ra nem osztható szerkezetek esetén is alkalmazható.
A számítás szempontjából teljesen mintegy, hogy az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező „forgásirányú” szögkoordinátákat alkalmaz. Ugyanolyan koordináta-rendszerben kerül kijelzése a kalkuláció eredménye, mint amilyenben az adatok megadása megtörtént.
A kiegyenlítő tömeg becslésével kapcsolatos „0”-val való osztás matematikai problémáját megoldottam, ennek ellenére javaslom a 2. lépésben történő pontos meghatározásának elvégzését (25 éves gyakorlati tapasztalatom alapján).
Amennyiben a felhelyezendő kiegyenlítő súly pozíciója olyan helyre esik, ahova felszerelése lehetetlen, akkor a „súly felosztás” funkcióval a két szomszédos - felszerelésre alkalmas szögpozícióra felosztható a szóban forgó tömeg.
Az eljárás helyességéért, fenti számítások alkalmazása végett esetlegesen elszenvedett közvetlen vagy közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállalhatunk.
Az eljárás továbbfejlesztése és képességeinek bővítése szellemi alkotásom, így a szerzői jogok védelmének hatálya alá esik.
Rahne Eric (szerző)

„Súly felosztás” segédfunkció

Forgórész osztása: pozíció (pl. lapátok, furatok, küllők száma)
1. pozíció szöghelyzete: °* * = ajánlott érték, felülbírálható
 
Pozíció „A”: Résztömeg „A”: gramm
Felhelyezési szög „A”: °
 
Pozíció „B”: Résztömeg „B”: gramm
Felhelyezési szög „B”: °

„Súly felosztás” segédfunkció

Forgórész osztása pozíció (pl. lapátok, furatok, küllők száma)
1. pozíció szöghelyzete °* * = ajánlott érték, felülbírálható
 
Pozíció „A” Résztömeg „A”: gramm
Felhelyezési szög „A” °
 
Pozíció „B” Résztömeg „B” gramm
Felhelyezési szög „B” °